Tractament per al Limfedema. Teràpia Física Descongestiva (TFD o TDC) – Drenatge Limfàtic Manual

L’any 2013 la Societat Internacional de Limfologia, va definir el limfedema com una...

LLegir-ne més