L’any 2013 la Societat Internacional de Limfologia, va definir el limfedema com una manifestació externa o interna de la insuficiència del sistema limfàtic per al transport de la limfa, manifestant-se com un augment de volum arreu del cos.

Aquesta malaltia afecta entre 140 i 250 milions de persones a tot el món. Tot i això no se li atorga la importància que es mereix. Al nostre país la causa principal és la repercussió d’alguns tractaments de càncer en el sistema limfàtic. Suposen el 90% de tots els limfedemes.

 

Afectats de limfedema

 

No hi ha dades exactes sobre el nombre de persones afectades de limfedema a Espanya. Però s’estima que a Europa occidental es dóna en una proporció d’1,44 / 1000 habitants. Això representa un elevat impacte en la societat, assemblant-se al de les úlceres venoses.

El limfedema es classifica en primari o secundari segons la causa que el provoca. En el primari la causa és una malaltia de sistema limfàtic, aquest té una baixa prevalença i la seva localització més freqüent és en els membres inferiors. Quan parlem de limfedema secundari a càncers, per ordre decreixent de freqüència el provoca el càncer de mama, els sarcomes, els tumors malignes ginecològics, els melanomes, els tumors genitourinaris i els de cap i coll.

Entre els factors de risc per patir-destaquen haver patit una extirpació de ganglis, haver rebut radioteràpia i / o quimioteràpia, estar en sobrepès i haver patit una infecció de la ferida quirúrgica o seroma.

 

Tractament

 

El limfedema és una malaltia crònica que no té cura però si tractament. Per manejar adequadament és imprescindible la implicació dels equips pluri i multidisciplinaris. Realitzant un diagnòstic precoç i instaurant el tractament oportú en els estadis inicials evitem la seva temuda progressió. El tractament es basa en la Teràpia Física Descongestiva (TFD o TDC) -Drenatge Limfàtic Manual, al costat dels embenats o peces de compressió-contenció-, l’exercici i les cures de la pell.

L’indiscutible paper dels fisioterapeutes especialitzats i l’apoderament dels pacients són indispensables per obtenir uns resultats òptims i estables, que permetin mantenir una bona qualitat de vida de les persones afectades. Serveixi aquest document per fer visible el limfedema, una malaltia poc coneguda i de vegades amagada.

Paloma Domingo García, Mª Antònia Bonany Pagès, Teresa Hernández Carbonell, Mª Lourdes del Rio Solá.

Grup de Treball de Limfedema. Capítulo Español de Flebología y Linfología.

President del CEFyL Dr. Rodrigo Rial