La flebología és l’especialitat mèdica que estudia i tracta les malalties de les venes.

Què són les venes varicoses i les aranyes vasculars?

Les venes varicoses són aquelles venes que estan malaltissament dilatades i estirades. Es veuen fàcilment perquè sobresurten de la pell. Aquestes venes apareixen sobretot a les cames. La causa pot ser perquè s’hagin espatllat les vàlvules que tenen al seu interior o perquè la paret s’ha dilatat.

A les aranyes vasculars o capil·lars trencats els anomenem telangièctasi. Són vasets venosos molt petits, d’un diàmetre aproximat de 2 mm. Solen aparèixer a la part més superficial de la pell de les cames o de la cara. Són de color morat o rosat i tenen un aspecte lineal o de roseta; són freqüents, tant, que al voltant d’un 30% de les dones en tenen.

Quina és la causa de la seva aparició?

L’aparició de les venes varicoses és un signe de la progressió de la malaltia venosa crònica que acaba amb el desenvolupament de la insuficiència venosa crònica, un veritable problema de salut que afecta molta població adulta i gran.

La seva evolució és lenta i constant i per això és important començar a tractar-la precoçment, ja que ens ajudarà a alentir la seva evolució i les seves terribles conseqüències.

Per combatre les malalties de les venes disposem d’un seguit de procediments i recursos que ens hi ajuden. Algunes són les mesures farmacològiques i ortopèdiques, com ara les mitges de compressió i certs fàrmacs, tots degudament indicats i prescrits pel metge especialista.

 

Tècniques de tractament

Altres tècniques considerades bàsiques pel seu tractament i control són les basades en l’acció directa sobre les venes malaltes. Entre elles destaquen l’escleroteràpia en les seves diferents modalitats.

Aquestes tècniques, en mans de metges experts, són altament efectives provocant un alentiment i una millora de l’evolució de la malaltia venosa.

La microescleroteràpia

La microescleroteràpia és una de les tècniques que s’utilitzen més pel tractament de les malalties de les venes de les cames i les mans. Bàsicament, es tracta d’injectar una substància química suau que s’enganxa a la paret de la vena malalta i fa que es tanqui.

Durant aquest tractament el pacient pot i ha de fer vida normal; fins i tot prendre el sol com en condicions normals.

Microescleroteràpia per transil·luminació

La microescleroteràpia per transil·luminació consisteix a fer bàsicament el mateix però utilitzant una font d’il·luminació que és un llum fred d’alta intensitat, que permet tractar venes que sense aquesta eina seria materialment impossible. És una gran tècnica complementària pel tractament integral de la malaltia venosa.

Escleroteràpia amb escuma

L’escleroteràpia amb escuma és la tècnica estrella per tractar alguns tipus de varius i subtitueix una gran part de la cirurgia de les varius. És una tècnica còmoda i segura, i que feta en bones mans, resol molts problemes venosos que abans només tenien solució quirúrgica.

La tècnica no necessita ingrés ni baixa laboral, ja que permet d’incorporar-se immediatament, un cop acabat el tractament, a la vida habitual.

 

Diagnòstic i tractaments

Les malalties venoses són cada cop més prevalents ja que a mesura que passa el temps, augmenten amb l’increment de l’edat. Aquest factor, junt amb el millor coneixement de la fisiopatologia i els avenços en el seu tractament, fa que cada cop es tingui més consciència que aquest també és un problema de salut important.

Per aquest motiu, és important consultar a un metge especialitzat tan bon punt en tinguem coneixement, ja que així, una vegada analitzat el cas i fet el diagnòstic, ens indicarà quin és el conjunt de tractaments que s’han de dur a terme pel control, seguiment i millora del procés de les malalties de les venes.

Dra. Maria Antònia Bonany
Metgessa. Flebòloga.

Centro de Enfermedades de Venas
Carrer Rutlla, 21. 3r 2a.
Figueres (Girona)
Tel. 972 503 984
info@centrodenfermedadesdevenas.es