La dermatitis varicosa a les cames, també coneguda com a dermatitis per estasi o èczema varicós, és una inflamació crònica dels membres inferiors de les cames que ocorre a conseqüència de l’evolució de la Insuficiència Venosa Crònica (ICV), cosa que ocorre quan les venes no tenen la capacitat de realitzar el retorn adequat de la sang al cor durant un llarg període de temps.

Aquesta situació provoca l’acumulació de la sang a les cames, donant lloc a diferents símptomes i complicacions de salut que afecta molta població adulta i persones grans.

 

Símptomes de la dermatitis per èczema varicós

Els primers signes que alerten de dermatitis varicosa a les cames són la descamació, exsudació, formació de crostes i hiperpigmentació en la pell.

És important tractar a temps l’IVC, ja que, de vegades, pot progressar cap a l’aparició d’úlceres a les cames.

Per tant, davant qualsevol èczema a les cames amb la sospita que la causa sigui venosa, serà necessari realitzar una Ecografia Doppler Color (EDC) per a mesurar els paràmetres del flux sanguini i esbrinar si realment el seu origen és o no varicós.

El tractament de l’èczema varicós es dirigeix primer a disminuir la insuficiència venosa crònica i prevenir la seva evolució. També, evitar la progressió de la malaltia cap a les úlceres associades.

Si es descura el seu tractament, la inflamació de la pell pot progressar cap a una úlcera venosa. En tal cas, recorrerem a tractar-la amb aquelles mesures que disminueixin l’edema en la pell.

 

Tractar la insuficiència venosa crònica

Per a tractar la insuficiència venosa crònica de manera adequada s’apliquen, d’una banda, mitges de compressió que ajudin a millorar el retorn venós a les cames, i per un altre, a cuidar les ferides. A vegades, també es prescriuen antibiòtics tòpics o orals indicats pel seu metge. A més, es recomana l’elevació de la cama/es afectades per a afavorir la circulació de la sang en elles.