El tractament de les varius és una prioritat en la nostra salut, no només per prevenir les seves molèsties, sinó també per frenar la seva evolució. Si no prenem a temps les mesures necessàries, poden evolucionar a problemes circulatoris més greus com la Insuficiència Venosa Crònica (IVC).

Algunes persones relacionen les varius a un problema merament estètic, encara que la realitat és que es tracta d’una malaltia crònica i evolutiva que pot afectar la vida del pacient i conduir a situacions més greus, com úlceres i trombes.

Per tant, el tractament de les varius té una enorme importància, ja que pot influir favorablement en la nostra qualitat de vida i, a més, evitar altres patologies més greus si les tractem de forma adequada.

 

Tipus de varius

 

Els flebòlegs -especialistes metges que s’ocupen d’estudiar i tractar les malalties de les venes- classifiquem l’evolució de la Insuficiència Venosa Crònica (IVC) en 4 etapes evolutives seguint la classificació CEAP: Clínica, Etiològica, Anatòmica i fisiopatològica.

Per diferenciar cada etapa, distingim diversos tipus de varius:

  • telangièctasis o aranyes vasculars,
  • varícules,
  • varius reticulars,
  • varius col·laterals i
  • varius trunculars.
 

Quins tractaments hi ha per prevenir l’evolució de varius?

 

Per combatre les malalties de les venes disposem d’una sèrie de tractaments que ens poden ajudar basats en l’acció directa sobre les venes malaltes. Entre ells, destaquen l’escleroteràpia amb escuma, una tècnica estrella per tractar alguns tipus de varius i substituir una gran part de la cirurgia de varius.

L’escleroteràpia amb escuma és una tècnica còmoda i segura, i que realitzada en bones mans, resol molts problemes venosos. Al tractar-se d’una tècnica que no quirúrqica, no necessita ingrés ni baixa laboral. A més, un cop acabat el tractament, permet una incorporació del pacient immediata a la seva vida habitual.

Si vols tractar les varius consulta a un metge especialitzat en flebología perquè analitzi el teu cas i realitzi el diagnòstic. T’indicarà quin és el conjunt de tractaments a realitzar per al control, seguiment i millora de l’procés de les malalties de les venes.